Welcome to Erpa Invest

No front page content has been created yet.

Ku operojmë ne

Fusha te ndryshme investimi

  • Energjia e Rinovueshme
  • Sektori imobiliar
  • Turizem
  • Investime financiare dhe kapitale brenda dhe jashte vendit
  • Agrikulture

Kush jemi ne

Profili i Kompanisë

“Erpa Invest” është një kompani holding që operon në fusha të ndryshme investimi: si investime me aktivitet në fushën e energjive të rinovueshme; sektorit imobiliar; turizmit;  agrikulturë; blerjen dhe shitjen e aksioneve në tregun e Shqipërisë dhe jashtë vendit; pjesmarrje financiare në shoqeri me aktivitete të ndryshme. 

Duke pasur parasysh potencialin e lartë ekonomik që Shqipëria ofron, stabilitetin dhe rritjen ekonomike të qëndrueshme, klimën e favorshme për mjedisin e biznesit dhe të investimeve, “Erpa Invest” është angazhuar në disa prej sektorëve strategjike të ekonomisë shqiptare.

Lexo me shume

Partneret

Partneriteti yne me investitore shqiptare dhe te huaj

Partnerët e shoqërisë “Erpa Invest” janë investitorë të ndryshëm me eksperiencë shumë vjecare në secilën nga fushat e investimit që shoqëria operon aktualisht apo synon të zgjerohet në të ardhmen.  

Përfshirja e një grupi të gjerë investitorësh, kompleton më së miri profilin e “Erpa Invest”  duke sjellë në këtë mënyre njohuritë dhe përvojat e tyre në rritjen dhe zhvillimin e aktivitetit në Shqipëri.

Lexo me shume

VIZIONI DHE VLERAT

Vizioni: Ruajtja e qëndrueshme e mjedisit dhe  kontributi pozitiv në standardet e jetesës së komunitetit lokal dhe më gjerë.

Kultura: Erpa Invest drejtohet nga vizioni ynë - Ne duam që çdo person të përfitojë direkt apo indirek nga investimet në fushat në të cilat operojmë.

Përgjegjësia sociale

Erpa Invest​ e konsideron Përgjegjësinë Sociale të Korporatës si pjesë të natyrshme të biznesit që kryen dhe si çelësin për të arritur sukses dhe qëndrueshmëri në aktivitetin e saj. Angazhimi ynë për integritet shprehet në kodin tonë të sjelljes, i cili përcakton qartë pritshmërinë nga punonjësit tanë dhe të partnerëve tanë në biznes.

Erpa Invest  është e vetëdijshme për përgjegjësitë e saj ndaj komunitetit në zonat e projekteve dhe do të shkojë përtej aktivitetit bazë të biznesit të saj, për të ruajtur mjedisin  në të tashmen dhe në të ardhmen dhe për të kontribuar pozitivisht në standardet e jetesës së komunitetit lokal.